12.21.18

Strategisk kommunikation er et must i den digitale verden

Den digitale verden sover aldrig og alting går meget hurtigt. Det betyder, at gode historier hurtigt deles nationalt såvel som internationalt, men det samme gør sig desværre også gældende for dårlige historier. Et enkelt fejltrin kan derfor få fatale følger for virksomheder, og det kræver, at der er fokus på virksomhedens kommunikation for at undgå krisekatastrofer som dette. Her bliver strategisk virksomhedskommunikation aktuelt, da denne type kommunikation dækker over en lang række værktøjer, som kan bruge for at sikre en effektiv strategisk kommunikation i virksomheden. Det drejer sig om alt fra kommunikation på de sociale medier, den interne kommunikation i virksomheden, PR og pressearbejde samt public affairs.

 

Kommunikation på de sociale medier

Sociale medier er en oplagt mulighed for at fastholde såvel som skaffe nye kunder. Gennem Facebook, Instagram, Twitter, Youtube og LinkedIn kan du ramme forskellige målgrupper– både i privat og i erhvervsmæssigt regi. De sociale medier er således et perfekt redskab til at skabe opmærksomhed, sympati eller tilknytning til det budskab, som din virksomhed ønsker at videreformidle med digitale kampagner.

 

PR og pressearbejde

PR og pressearbejde er særlig relevant til at give virksomheden troværdighed og kan derfor benyttes til at mindske kommunikationskrise såvel som bruges aktivt til en god omtale på lang sigt. Med en strategisk presseindsats kan virksomhedens budskaber deles klart og tydeligt, så budskabet er tilpasset til hver enkelt målgruppe.

 

Public Affairs

Gennem Public Affairs er det muligt at påvirke den politiske dagsorden. Det kan eksempelvis være nyttigt i forbindelse med nye markedsreguleringer, som kan medføre store konsekvenser for salget i din virksomhed. I den situation er det nyttigt at have et godt netværk af relevante aktører, som eksempelvis beslutningstagere og myndigheder. Med gode kontakter såvel som gode budskaber får din virksomhed lettere ved at skulle påvirke politiske processer.

 

Intern kommunikation i virksomheden

Der er normalt fokus på den eksterne kommunikation, men den interne kommunikation skal absolut ikke nedprioriteres. For at den eksterne kommunikation kan skabe værdi for målgrupperne, skal den interne kommunikation også være velfungerende. For at opnå en velfungerede intern kommunikation i virksomheden er der behov for vidensdeling og en fælles forståelse for forskellige arbejdsområder. Gennem blandt andet nyhedsbreve, interne kampagne og gå-hjem-møder er det muligt at gøre virksomhedens nuværende og langsigtede værdier helt klare. Det skaber samtidig mulighed for bedre samarbejde på tværs i virksomheder, så det således er muligt at gøre brug af uudnyttet potentiale.

Mulighederne inden for strategisk kommunikation er mange, og det er derfor et must at få hjælp fra et strategisk kommunikationsbureau, som har stor erfaring med at få både små og store virksomheder på rette spor.

 

 

Rostra Kommunikation A/S

Svanemøllevej 58

2900 Hellerup

33159420

11.22.18

Tips for purchasing shoes online

Online shopping has become a very popular phenomenon over the past few years. It is easy, time saving and you can sit at home in your couch doing it. No more stressing in a store with other customers getting in the way and your sizes being snatched right in front of you. While it is common to buy clothing online, you can also buy shoes. However, this can be a little trickier for various reasons. Here are some tips for purchasing shoes online.

Beware of cheap shoes

When shopping online you can easily be misled by the prizes. Flashing discount prices in attractive colors and capital letters might attract your eye. Yet the rule is: if it looks too good to be true, it most likely is. Choose your shopping websites carefully. They should look professional in design and be trustworthy. If you are in doubt, look up the website online for customer reviews. This will give you a quick idea of whether the site can be trusted or not. Even if the site is legit, you should still beware of cheap offers. This could mean that the shoes are bad quality and will break easily when worn.

Know your size

In a physical store you can try the same shoes in many different sizes. When shopping online, this is unfortunately not possible. It can be a good idea to check your current shoes. What sizes are they? Depending on the brand and type of shoe, your size may vary. You should also check the website for guiding. Many shopping websites have Size Guides for shoes for women that can help you find the perfect fit. If there are any reviews on the shoes, check to see if anyone has deemed the shoes “small in size” or “big in size”.

Purpose of the shoes

It is so sad when you purchase a pair of beautiful shoes, but then you never wear them. Maybe there is just never an occasion for them, and that is just a waste of money. Make sure you only buy shoes that you know you will wear. You should know what to search for. Try search words such as high heel shoes, blue shoes, Lola Shoes, wedding shoes, party shoes, ballerina shoes and so on. Maybe you are going to attend a wedding and you need a new pair of shoes for that. Here you should make sure that the shoes will also fit other occasions.

Lola Ramona

Nørre Voldgade 8

1358

København

33911141

10.3.18

Sådan tackles stress på arbejdspladsen på professionel vis

Din arbejdsplads er eksperter inden for den branche, som jeres virksomhed tilhører. Medmindre jeres virksomhed beskæftiger jer med stress, trivsel og det psykiske arbejdsmiljø, så forventes det ikke, at I er eksperter i at håndtere stress på arbejdspladsen. Derfor bør I overlade dette ansvar til eksperter i stress på arbejdspladsen, så I kan skabe et godt arbejdsmiljø uden stress i jeres virksomhed.

Kendetegn på langvarig stress

Kortvarig stress rammer alle personer. Denne stress er gavnlig, da det øgede mængde kortisol i kroppen gør os i stand til at handle hurtigt under pres. Den kortvarige stress viser sig eksempelvis til vigtige præsentationer på arbejdet. Langvarig stress rammer derimod ikke alle personer, men for de personer, som får langvarig stress, så er stressen en meget belastende tilstand. Her vil der konstant være en øget mængde kortisol i kroppen, for at kroppen kan leve op til det pres, som den udsættes for. Langvarig stress viser sig gennem både fysiske og psykiske symptomer. Blandt de typiske fysiske symptomer tæller blandt andet hjertebanken, nakkespændinger og kvalme, og af psykiske symptomer er blandt andet en indre uro og rastløshed de typiske kendetegn på langvarig stress. Disse symptomer medfører også adfærdsmæssige tegn på langvarig stress, hvor søvnbesvær og øget sygefravær er blandt de hyppige kendetegn.

Så vigtig er en stressfri arbejdsplads

De fysiske og psykiske symptomer samt de adfærdsmæssige tegn bliver hurtig en ond cirkel, der blot vil gøre alle kendetegnene ved langvarig stress endnu mere tydelige. Af den årsag er det vigtigt at forholde sig til stressniveauet på jeres arbejdsplads uanset, om kun få eller mange medarbejdere har tegn på stress. Stress rammer nemlig forskelligt fra person til person, og det varierer derfor, om den enkelte medarbejde blive påvirket af arbejdspladsens forhold. Desværre er arbejdsrelateret stress et stort problem i alle brancher, og det er derfor usandsynligt, at jeres virksomhed er helt stressfri. En sygemelding med langvarig stress er hård for den enkelte medarbejder samtidigt med, at de andre medarbejdere bliver nødt til at løbe endnu hurtigere for at nå alle gøremål. Således bliver stress hurtigt til en ond cirkel. Det er derfor vigtigt at håndtere stress før, at stressen nedlægger mange medarbejdere.

Få arbejdsglæde gennem stressrådgivning

Flere og flere eksperter i stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø tilbyder nu deres viden til at hjælpe med at bevare medarbejdernes arbejdsglæde i både små og store virksomheden. Gennem besøg i virksomheden vil eksperter få et overblik over, hvor stor en trussel stress er på jeres arbejdsplads. Derefter vil der tilrettelægges en strategi mod at bekæmpe det nuværende stress samt forebygge mod fremtidig stress. I kan derfor være helt trygge ved at overlade stressrådgivningen til professionelle, så I blot skal koncentrere jer om det, som netop I er eksperter i.

Godt arbejdsliv

Lystoften 17

2740 Skovlunde

24621344

09.27.18

Få momsrefusion for din virksomhed

Når du er virksomhedsejer, der har leverandører eller leverer til andre EU-lande, bør du være opmærksom på muligheden for momsrefusion.

Hvad er momsrefusion?

Så hvad er momsrefusion egentlig? Momsrefusion er refusion af den moms, du har betalt som virksomhed for erhvervsrelaterede momsudgifter i andre EU-lande. Det gælder for din virksomhed, hvis du har betalt udenlandsk moms for køb af varer eller ydelser i et andet EU-land end Danmark eller det EU-land, hvor din virksomhed er registreret. Der er dog visse betingelser, der skal være gældende, før du kan få din momsudgift refunderet.

Betingelser for refusion

Du skal kunne leve op til følgende:

  • Din virksomheds indkøb skal vedrøre momspligtige aktiviteter for din virksomhed
  • Virksomheden skal være registreret i et andet EU-land end det land, hvor du har købt de momsbelagte ydelser eller varer
  • Din virksomhed kan udelukkende få moms refunderet af beløb, der overstiger minimumsgrænsen
  • Der er ansøgningsfrist på din ansøgning om momsrefusion – det betyder, at ansøgningen skal sendes ind før den 30. september året efter dit køb af varer eller ydelser.
  • Din ansøgning skal altid omfatte en periode på minimum 3 måneder og maksimum et helt kalenderår.

Det er ikke alle køb, der kan udløse momsrefusion. Typisk vil du kunne få momsrefusion for hotelophold i forbindelse med arbejdsrelaterede udlandsrejser, ligesom du kan få refunderet momsen på betaling for adgang til messer eller konferencer, persontransport, udgifter til brændstof og forplejning, for eksempel restaurant- eller cafébesøg. Du skal dog være opmærksom på, at det er reglerne i det pågældende EU-land, hvor du har betalt udgiften, der bestemmer om du kan få refunderet din moms.

Hold styr på bilagene

Når du eller dine medarbejdere har udgifter i forbindelse med udlandsrejser for virksomheden, skal du søge om refundering af momsen. Det kan virke ret besværligt at søge om refusion, men heldigvis kan du få hjælp både til din bilagshåndtering og til indberetning af udgifterne. I dag findes der apps der kan hjælpe med at registrere og indsende udgifterne i stedet for manuelt at skulle indtaste det hele. I stedet kan et simpelt, elektronisk system håndtere registreringen, så du eller din medarbejder ikke skal bruge unødig tid på det. Det frigør ressourcer til andre opgaver og kan lette arbejdsbyrden betydeligt, hvilket på sigt vil spare virksomheden for udgifter. Derfor kan det godt betale sig at investere i en automatisk registrering og håndtering af udgifter ved forretningsrejser og køb i andre EU-lande end Danmark.

Acubiz A/S

Bregnerødvej 133D

3460 Birkerød

70214215

07.2.18

Software der giver bedre arbejdsgange

Hvordan kan dit firma få bedre arbejdsgange med øget produktivitet? Digitale værktøjer kan være en stor hjælp, men der er mange muligheder derude, og ikke alle løsninger vil være et godt match for din virksomhed. Derfor bør du som det første finde ud af, hvilke behov din virksomhed har, og ud fra dette kan du spore dig ind på, hvilke typer software der kan være en hjælp. Visse digitale systemer kan hurtigt blive en hindring frem for en hjælp, fordi de ikke passer til dine behov. Derfor bør du have afklaret dine og dine medarbejderes behov som det første. Det rette program kan spare din virksomhed både tid og penge, mens det forkerte kan ende med et ressourcespild og stressede medarbejdere.

Som det første bør du kortlægge virksomhedens arbejdsprocesser. Det giver dig indsigt i dine behov, hvad der kan forbedres og hvordan et digitalt system kan optimere arbejdsprocesser og spare såvel tid som ressourcer.

Genvind overblikket

En stor fordel ved at bruge digitalt software til at lette arbejdsgange er, at du derved ofte får overblikket tilbage. Så mange små arbejdsopgaver, der kræver tid og energi, kan automatiseres, og det frigiver mere tid til at få et overblik over arbejdet. Det kan være en udfordring at holde styr på alle de små opgaver og samtidig sikre kvaliteten af arbejdet. Måske har du brug for at holde styr på dine ansatte og deres arbejde. Her kan et planlægningsmodul og timeregistrering være en hjælp. Har du brug for at kvalitetssikre visse opgaver og skaffe dokumentation for dette, kan du oprette digital kvalitetssikring, som nemt kan sendes ud til de relevante parter. Digital ordrestyring kan være en hjælp, når du skal fakturere kunder og samarbejdspartnere, mens et digitalt værktøj til at gemme og dele filer kan holde alle nødvendige informationer samlet for din virksomhed.

IKT værktøj til at gemme information

Et eksempel på digital software, der kan forbedre arbejdsgangene i virksomheder, finder du i byggebranchen. Her er byggeprojektværktøjet byggeweb blevet en løsning for mange. Systemet kaldes også projektweb og er en digital facility service, som bruges til at samle alle informationer i relation til byggesager. Når der skal indhentes godkendelser, deles tegninger af projektet eller videregives informationer, kan det ved hjælp af dette system gøres digitalt. En nem og simpel løsning.

En vigtig ting at huske på er også, at mange virksomheder i dag implementerer digitale systemer – derfor kan du hurtigt miste konkurrencefordele, hvis du ikke følger med.

RIB A/S
Ryesgade 19C
2200 København N
35 24 52 50

 

03.23.18

Få en totalløsning inden for privatflytning

Flytning for private

Flytning kræver tid og energi. Alligevel er der mange, der har svært ved at finde det nødvendige overskud, når de skal flytte. Hvis man har fuldtidsarbejde og står for at skulle flytte hele sit indbo på én gang, kan det være en krævende opgave, og en stor mundfuld for mange travle mennesker. Står du og skal flytte længere væk, måske til en anden by, kan det være endnu mere uoverskueligt. Her kan det være en god idé at kontakte professionelle flyttefolk. Bor du på Sjælland eller står du for at skulle flytte til København, er der gode muligheder for at finde et dygtigt flyttefirma på Sjælland eller i hovedstaden. Read the rest of this entry »

09.7.15

Sådan bliver du en professionel rytter

At være professionel rytter er både tidskrævende og dyrt. Det kræver en stor støtte fra undervisere, der kan undervise og træne dig, så din ridning er optimal. Og der vil altid være rum til at forbedre sig. Også selvom du allerede er en professional rytter. Hvis du derimod ønsker at blive en professionel rytter og ikke allerede er det, bør du følge disse grundlæggende råd, der kan hjælpe dig godt på vej.

Hvis du begår begynderfejl i den grundlæggende ridning, tager det længere at fjerne denne fejl, hvilket kan stå i vejen for, at du bliver en professionel rytter. At ride korrekt er altafgørende, hvis du ønsker at gøre din karriere inden for ridning større. Det kræver, at du sidder korrekt i sadlen. Har du en lige linje fra din hæl til din hofte og op til din skulder og ører, så sidder du korrekt på hesten. Når dette er lykkedes for dig, bør du være opmærksom på, at mange begyndere læner sig for meget frem, mens de rider. På den måde er balancepunktet i sadlen forkert. Det er derfor vigtigt at beholde den korrekte position. For at undgå at du falder frem i sadlen, skal du slappe af i den nederste del af ryggen og hofterne. Hvis du samtidigt spænder en smule i mavemusklerne, bør du sidde stabilt og korrekt i sadlen.

Professionel rytter

Når du sidder i balanceret og korrekt position, skal hælene i stigebøjlerne pege nedad. Samtidig skal du slappe af i arm og skuldrene, så du ikke skader hestens mund. Efter du har fået styr på den rette position i sadlen, skal balancen også findes, mens hesten bevæger sig. Her er det en god idé at få professionel hjælp fra en træner, der kan hjælpe dig og dit selvværd godt på vej. Jo mere du øver dig, jo hurtigere opnår du en god balance og position i sadlen under alle hestens gangarter. Sådan vender du dig gradvist til din hest bevægelser og din sadel.

Med hjælp fra din træner lærer du hurtigt, hvordan du giver hesten korrekte signaler. Hvis du lærer de grundlæggende råd om ridning, kan du efter øvelse, træning og professionel hjælp måske en dag blive professionel rytter. Korrekt udstyr hjælper dig også godt på vej til at sidde korrekt på hesten. Ridebukser sikrer din komfort i sadlen, ridestøvler med langt skaft hjælper din balance, og med ridehandsker undgår du vabler. Korrekt rideudstyr kan findes hos Lundemøllen eller andre rideudstyrsbutikker i landet, der kan hjælpe dig godt på vej til at blive godt påklædt, så du er klar til at blive en professionel rytter.

 

Lundemøllen
Fuglebjerglundvej 7
4250 Fuglebjerg
Tlf: 55 46 13 44

08.30.15

Frit udsyn til verden

Vinduespudsning

Findes der noget, der er lige så deprimerende som at sidde på dit kontor og kigge ud på verden gennem beskidte ruder? Det er der måske, men det må stadig ligge forholdsvis højt på listen. Vinduer bliver beskidte af vind og vejr. Nærmere sagt når vind blæser skidt op på ruden, hvor det sætter sig i regn og fugt. Dine vinduer har brug for at blive pudset en gang imellem, for at du kan nyde udsigten, uanset hvor du sidder. Vinduerne kan desuden blive poleret, så den flotte rude forbliver blank og flot lidt længere.

Har du ikke modet eller tiden til selv at klatre rundt og pudse vinduer, kan du få fat i en fagmand – en vinduespudser. Har man set en vinduespudser i aktion, ved man, at de har fuldstændig styr på, hvad de laver. Der ser faktisk legende let ud, når de svinger vand og skraber rundt i luften. Dit behov er muligvis ikke mere end at få pudset vinduer et par gange om året, og så er det måske lige så nemt at ringe til en vinduespudser når tiden nærmer sig. Står du dog med en større bygning, hvor der er mange ruder, kan det være nødvendigt at lave en fast aftale med en vinduespudser. Det er dog også muligt at lave en aftale med et rengøringsfirma i eksempelvis København, til at komme og bese din bygning, så i sammen kan finde ud af, hvad dit behov er. Et rengøringsfirma kan også står for andre vedligeholdende- og rengøringsopgaver, hvilket en virksomhed kan have brug for. Derfor er det muligt for dig at lave en samlet aftale med et firma, der står for både rengøringen inden i bygningen, vedligeholdelse af de omkringliggende grønne arealer og pudsningen af bygningens vinduer. Rengøringsfirmaer i København er der flere af, så det kan være nødvendigt at lave lidt benarbejde, inden du vælger et firma at arbejde med. Pas må med, at det ikke er prisen, det skal komme an på. Det burde være vigtigt for dig at finde et firma, du ved, du kan stole på, og at tingene bliver gjort, som i har aftalt. Eksempelvis er vinduespudsning ikke noget, du selv lige kan ordne, hvis det nu ikke lever op til dine standarter. Så overvej om du tør løbe risikoen med det pågældende firma, hvis det virker for billigt. Både prisen og kvaliteten skal jo være i orden.

DANWI Rengøring
Nybrogade 20
1203 København K
Tlf.: 70 88 33 34

08.25.15

Få hjælp hurtigt, hvis du har tandpine

Tandpine

 

Tandpine kan være megetsmertefuldt, og endda distrahere dig så meget, at du ikke kan få udført hverdagens gøremål. Det er derfor vigtigt at vide, at du kan finde en akut tandlæge i Århus eller andre større byer for at få en tid med det samme. På den måde kan du hurtigt få behandlet problemet og få bugt med din tandpine. Du kan selv gøre adskillige ting for at forebygge, at du får tandpine.

Du skal bl.a. børste tænder to gange dagligt med den rigtige børsteteknik, dvs. i små cirkelbevægelser i to til tre minutter. Her skal du også være opmærksom på, at din tandbørste passer i størrelsen til din mund. Et blødt børstehoved anbefales, da det bedre rengør dine tænder. Derudover er det også en god idé, at du hyppigt benytter tandtråd. Selvom du børster tænder grundigt og med den rigtige tandbørste, så når din tandbørste ikke alle dine tænders flader. Derfor kan tandtråd nå de resterende tandflader, så dine tænder bliver ordentligt rene.

Hvis du følger disse rutiner for dine tænder, så burde din mundhygiejne være god. Med en god mundhygiejne og rene tænder forebygger du huller i tænderne og dermed tandpine. Der kan være flere årsager til, at tandpine opstår. Den typiske årsag er hul i en af dine tænder. Hvis hullet bliver opdaget i tide ved et regelmæssigt tandeftersyn, så slipper du sandsynligvis for tandpine. Hvis hullet derimod ikke bliver opdaget i tide, så er der større risiko for, at du får tandpine.

Tandpine kan også skyldes betændelse i tandroden. Tandrodsbetændelse kan være meget smertefuldt, da tandens nerve bliver udsat for bakterier, hvilket nerven kan dø af. Tandkødsbetændelse på grund af bakterier i tandkødet kan også være med til at give dig tandpine. Tandkødsbetændelse kan endda udvikle sig til parodontose, hvor betændelsen breder sig til tandens knogle, hvilket også giver smerter. Hvis du har nogle af nævnte symptomer, har du risiko for at få tandbylder, der giver særlig voldsom tandpine, da smerten ophober sig i bylden på grund af betændelse og bakterier.

Den sidste typiske årsag kan også være tandpine forårsaget af tandfrembrud, hvilket oftest opleves hos mindre børn. Hvis du helst vil undgå de nævnte symptomer, der forårsager tandpine, kan du få hjælp fra din kompetente tandlæge i Aarhus, eller hvor du nu bor, til at forebygge og behandle tandpine, så du får tandfred.

 

 

Tandlægerne Frederiksgade

Frederiksgade 67

8000 Århus C

Tlf.: 86 12 11 45

E-mail: info@tandfred.dk

 

 

08.19.15

Briller eller linser?

Linser eller briller

Kontaktlinser ændrer den måde man ser på, på samme måde som briller gør. Når mange foretrækker linserne, er det ofte af rent kosmetiske årsager, men der kan også være fordele i forhold til sport eller lignende. Mange synes til at starte med, at det er en smule ubehageligt at have dem i, men efterhånden som de lærer at sætte dem ordentligt i, og vender sig til at gå med dem, forsvinder dette ubehag. Find en god optiker i Roskilde som kan hjælpe dig med at vælge de retter briller eller linser.

Historisk set har der altid været et behov for korrektion af synet. Folk med mindre synsbesvær kunne ofte overkomme den lille udfordring, men for folk med sværere tilstande gav det svære hovedpiner at være i stand til at se ordentligt. Denne anstrengelse ledte ofte til, at synet blev værre. Til at starte med havde man briller og lignende, som i bund og grund var en slags forstørrelsesglas der gjorde brugeren i stand til at se ting, fordi de var forstørrede, ikke nødvendigvis fordi de var skarpere. Senere blev man bedre til at vurdere hvilket glas der var nødvendigt og til at fremstille dette. Efter dette blev man i stand til at fremstille kontaktlinser, som dog var meget stive og ubehagelige for brugeren at have i. I senere tid er plasticteknologi blevet markant bedre, og folk der bruger kontaktlinser kan ofte dårligt mærke at de har dem i. Til at starte med var linserne så dyre, at de var nødt til at blive lavet således at man havde ét par som man rensede og passede på. Dette viste sig at være lidt af et problem, så i dag er de fleste linser såkaldte dagslinser. Disse bruges én gang hvorefter de smides ud. Herved nedsættes risikoen for at de går i stykker, bliver beskidte og forsager infektioner samt bliver væk.

Skal du vælge brillerne eller linserne? ultimativt er det et meget personligt valg. For nogle er brillerne en del af deres personlighed eller deres personlige brand. På den anden side er der mange fordele ved linser. Heriblandt kan nævnes at de ikke dugger når man går fra et koldt sted til et varmt. de er ikke påvirket af regn, de klemmer eller gnider ikke om næsen, dit perifersyn er ikke påvirket. Hvis du vil vide hvilken styrke du bruger i linser eller briller, kan du i Roskilde finde en dygtig optiker der kan hjælpe dig.

Optik Nicolai’s

Skomagergade 10

4000 • Roskilde

Telefon: 46 36 01 02

08.13.15

Har du en slem tand?

Hvis du har en slidt tand, som ikke pynter i din mund og ikke er mulig at reparere ved fyldning af huller, er der sandsynligvis behov for en krone. Du kender måske tandkroner fra piratfilm eller westerneventyr, hvor hovedpersonerne har guldtænder, men i dag behøver din krone ikke at være af guld for at være holdbar. Du kan sagtens få en tandkrone i samme farve som resten af dine tænder.

Hvad er en krone?

En krone bliver fremstillet i guld, rent porcelæn eller i enkombination af metal og porcelæn. Det hedder også metalkeramik. Formålet med en krone er at gøre din syge tand mere holdbar, så den ikke knækker og du derved mister tanden helt. I nogle tilfælde bruges kroner også af kosmetiske årsager. Porcelænskroner i tandfarver kan bidrage med at skabe et flot og nydeligt tandsæt med lige tænder uden at patienten skal bruge bøjle. Det er således den nemme løsning til et pænt smil, hvilket mange voksne vælger. Når du besøger din tandlæge ved Nørreport station har du mulighed for at få priser og vejledning i forhold til eventuelle tandkroner i din mund. Du kan vælge mellem metalkeramik eller porcelænskroner, hvor porcelænskroner ligner dine egne tænder mest, mens de metalkeramiske kroner er de stærkeste. Hvis det er en kindtand, som er syg, vil din tandlæge oftest anbefale dig en metalkeramisk krone, eftersom det er den mest holdbare løsning og tanden ikke er synlig på samme måde, som dine fortænder. 

kronebehandlinger

Sådan får du en krone

Det er din tandlæge i København K, som hjælper med din nye tandkrone. I første omgang sliber tandlægen din tand til, så den er parat til få påsat kronen. Derefter tager tandlægen et aftryk af din tand, som er udgangspunktet for selve fremstillingen af kronen. Alle kroner bliver fremstillet specielt til patientens mund, så den passer perfekt og sikrer et flot og holdbart smil fremover. I mellemtiden, fra aftrykket af tanden er taget, til fremstillingen af kronen er færdig, er det vigtigt, at din tand er beskyttet. Her bruger tandlægen typisk en midlertidig krone i plasteller metal som tandbeskyttelse. Når kronen er fremstillet, skal den rettes til, så kronen passer i din mund og farven stemmer overens med resten af dine tænder. Når kronen endelig er færdig, sætter din tandlæge kronen fast med tynd cement, der fungerer ligesom lim og så er dit smil endnu engang holdbart.

Rosenklinikken
Rosenborggade 2, 2 tv
1130 København K
Tlf: 33 14 31 88

08.4.15

Er uheldet ude? Så kontakt dit døgnåbne rengøringsfirma

Virksomheder bliver udsat for både små og store problemer. Især travle virksomheder overser muligvis mindre detaljer som udseende af omgivelserne. En tabt kop kaffe på gulvtæppet, beskidte vinduer og fedtede computertastaturer kan give et dårligt indtryk af virksomheden. Det dårlige indtryk af virksomhedens lokaler og kontorer kan skabe mistro til at virksomhedens faglighed. Derfor bør din virksomhed holdes ren og pæn, hvilket er muligt ved brug af erhvervsrengøring.

Et erhvervsrengøringsfirma kan varetage ansvaret for nogle af de problemer, som dit firma måske oplever. Et rengøringsfirma kan tilbyde daglig rengøring og hovedrengøring, så dit fokus kan være på netop din virksomhed og din faglighed. Uddannede og erfarne rengøringsassistenter kan holde dine kontorer, lagerhaller og udearealer pæne, så din virksomheds omgivelser fremstår positive for alle.

Med regelmæssig rengøring af virksomheden vil dit fokus ikke distraheres af rengøringsmæssige problemer. Hvis der skulle opstå uforudsete hændelser er det vigtigt at have et professionelt rengøringsfirma i nærheden. Befinder din virksomhed sig for eksempel i København eller omegn, kan det anbefales at vælge et erfarent rengøringsfirma i København, der hurtigt kan være i din virksomhed, hvis det er nødvendigt. Især i pressede situationer kan der pludseligt opstå behov for rengøring, hvorfor dit rengøringsfirma bør befinde sig i nærheden. Her er det vigtigt at vælge et rengøringsfirma, som står til rådighed døgnet rundt, så hjælpen blot er et telefonopkald eller en e-mail væk.

rengøringspersonale

Til eksempelvis større arrangementer, som kan finde sted uden for normal arbejdstid, er det især vigtigt, at rengøringsfirmaet kan kontaktes uanset tidspunkt. Du kan finde rengøringsfirmaer i København med døgnåben service, hvilket bør vælges, hvis et akut rengøringsproblem opstår. Rengøringsfirmaer kan, udover den daglige rengøring og hovedrengøring, blandt andet også tilbyde tæpperens, vinduespolering og IT-rengøring. Hvis lokalerne generelt skal fremstå pænere, kan polish-pålægning, oliering af trægulve mm. også tilbydes. Derfor skal du give ansvaret af din virksomheds rengøring til et erfarent rengøringsfirmaet med uddannede rengøringsassistenter, så de varetager ansvaret for de mindre problemer, som kan betyde meget.

Med ansvaret videregivet til et rengøringsfirma, kan du fordybe dig i din virksomhed, din faglighed og det, du netop er god til. Rengøringsfirmaet kan således også bruge deres erfaring og faglighed til at gøre sit bedste for deres kunder. Med daglig rengøring af din virksomheden og et rengøringsfirma med døgnåbent er du sikret en fleksibel løsning, der kan skabe perfekte omgivelser for din virksomhed, dine medarbejdere og dine kunder.

Professionel Rengøring A/S
Vodroffsvej 38
1900 Frederiksberg C.
Tlf.: 33 35 62 56

07.9.15

Kom på toppen, og bliv på toppen

Det kan være svært at finde rundt i alle de tips, trends og kurer, som lover en bedre og sundere livsstil. Og ikke mindst svært er det svært at finde ud af, hvilken type livsstil der passer til lige præcis din krop, fordi hver krop har deres egne unikke behov. I dette tilfælde kan en sundhedscoaching være den rette hjælp for dig. Ved en sundhedscoaching bliver der nemlig arbejdet med dig, så du kan få en fantastisk sundhed, mere energi og en afbalanceret krop blot ved at ændre simple ting ved din livsstil. Det kræver kun, at du tager kontakt til en fysioterapeut i København, Odense eller Aarhus, alt efter hvor du bor, er der helt sikkert en fysioterapeut nær dig, som tilbyder en sådan coaching.

Til en sundhedscoaching får du lavet en personlig sundhedsplan, så du kan opnå de mål, du har sat dig for. Disse mål kan være mere energi, mere overskud, færre smerter osv., så alt efter hvad du har ønsker, kan din coach strikke en plan sammen til dig efter de behov, som du måtte have. Du vil derfor opleve en markant udvikling gennem dette forløb og opnå en stærkere, sundere og mere afbalanceret krop samt sind. Så du kan leve det liv, som du ønsker. Du vil blandt andet blive undervist i de seks elementære principper om sundhed, og lære hvordan du skal justere din livsstil for at opnå dit ønskede resultat.

sundhedscoach

En sundhedscoaching henvender sig både til dig som er super atlet og vil opnå bedre præstationer, og dig som måske bærer rundt på nogle symptomer, som du ikke selv kan komme over. Det er nemlig både en styrkelse af din mentale og fysiske tilstand. Hensigten med en sådan sundhedsplan er at komme toppen og blive deroppe i længst mulig tid med så lidt skader og symptomer som muligt. Det handler nemlig om at nå dit potentiale (NDP), som de kalder det hos Move2Peak, som er en fysioterapeut i København.

Hos Move2Peak og andre fysioterapeuter hjælper de dig til at omlægge din livsstil efter de seks fundamentale principper for sundhed. Så din krop kan blive stærkere og få en større modstandskraft mod diverse symptomer og gener. Fordi deres filosofi er, at hvis der er sundhed, kan sygdommen ikke trives. Derfor fokuserer de på at højne din egen krops sundhed i stedet for at behandle en bestemt sygdom. Erfaring viser nemlig, at hvis din livsstil bliver ændret til sundere en af slagsen, vil sygdom i langt de fleste tilfælde blive forbedret eller helt forsvinde. Så tag kontakt til Move2Peak eller en anden fysioterapeut, som tilbyder sundhedscoaching allerede i dag.

 

Move2Peak ApS
Bernhard Bangs Alle 23
2000 Frederiksberg
Tlf: 70 87 08 83

06.29.15

Kirurgiske indgreb tandlæger udfører

Ikke alle tandlæger kan udføre kirurgiske indgreb. Der er dog visse kirurgiske behandlinger som nogle tandlæger kan tilbyde. Behandlingerne er specialiserede og kræver ekstra uddannelse fra tandlægens side. Derfor er de som regel også dyrere og udføres nogle gange af tandlægen sammen med en specialist. Andre gange vil tandlægen i stedet henvise til en specialtandlæge eller tandlægekirurg som kan udføre indgrebet. Her er en kort gennemgang af de behandlinger man typisk vil udføre.

kirugisk tandlæge

Tandretning, implantater og gebis

Behandlingerne har det fælles mål, at rette eller rekonstruere dine tænder på en måde som gør det rart for dig at tale og tygge. Mange får bøjle på når de er børn, for at de kan få et bedre tyggefunktion. I dag er der også mange voksne som vælger at gå med bøjle, fordi de ikke fik rettet tænderne som børn. Nogle gange er det kosmetisk, andre gange er det rent praktisk. Ved implantater er der tale om, at tilføje en ny tandrod, hvorpå der kan sættes en krone. Broer og gebis er ofte løsninger hvor der tilføjes falske tænder, således at mundfunktionen genskabes. ved alle tre er chancen større for, at ens egen tandlæge kan udføre behandlingen. Herved kan man få behandlingen udført et sted hvor man ved man er tryg, frem for hos en ukendt specialtandlæge.

Kirurgisk fjernelse af tænder

Nogle tænder ligger meget dybt, eller har rødder som gør det svært for en normal tandlæge at komme til dem. Til dette formål kan en tandlægekirurg være behjælpelig. Behandlingen består ofte i at åbne tandkødet hvorefter tanden, hvis den ikke kan udtrækkes hel, bliver skåret over i flere stykker som herefter kan fjernes.

Rodbehandlinger

De fleste får på det ene eller det andet tidspunkt i deres liv udført en rodbehandling. Behandlingen udføres som regel hos en normal tandlæge, medmindre der er komplikationer, hvorved du kan opleve at blive henvist til en specialtandlæge. Komplikationen kan blandt andet være, at der er betændelse i roden eller i det omkringliggende væv.

Kæbekirurgi

Ved særlig slem tandstilling kan det være nødvendigt at behandle selve kæben. Her henvises patienten som regel til en særlig kæbekirurg, som kun udfører denne slags behandlinger. Behandlingen er ofte så omsiggribende at patienten lægges i narkose imens. Hvor behandlingen kan virke voldsom, løser det ofte en lang række problemer for patienten, som muligvis har konstant smerte eller hovedpine inden tilstanden udbedres.

Hvis du har brug for en tandlæge til udføre kirurgisk behandling kan du finde indtil flere dygtige tandlæger på Vesterbro som både udfører normale behandlinger og kirurgiske indgreb.

Enghave Tandklinik
Enghavevej 61
1674 København V
Tlf. 70 88 54 82

06.29.15

Fremtidens cykel

Hvad enten du bare lige skal ned i kiosken, eller om du er igang med at begive dig ud på en længere tur, så er en cykel virkelig praktisk. Den friske luft og den gode motion, gør det til en af de mest foretrukne transporteringsmuligheder i de større byer. I de senere år er der kommet en ny type cykel på markedet: el-cyklen. Denne findes i næsten lige så mange varianter som normale cykler. Man kan måske spørge sig selv hvordan en el-cykel er anderledes end en motorcykel. Den største forskel er, at du kan vælge at træde i pedalerne på en el-cykel. Det vil sige, at du kan bruge den som en cykel, men du kan også få lidt hjælp op ad bakke.

Materialerne der bruges til at lave cykler vil virkelig ændre sig i fremtiden. Nye, lettere og stærkere materialer gør det muligt at ændre og udvikle cyklen til et ganske andet transportmiddel end den jernhest du har stående derhjemme. Her kan nævnes EADS’s Airbike som er 3D-printet af nylon eller de mange cykler som i dag helt eller delvist fremstilles af kulfiber.

cyklist blog

Fremtidens cykelhjelme

Det er ikke mange som bruger cykelhjelm, men måske ændrer det sig i fremtiden. Her skal særligt nævnes cykel “airbaggen” fra Hövding. Dette produkt er en slags krave, som folder sig ud til en cykelhjelm, hvis brugeren kører galt – fuldstændigt som en airbag i en bil. Herhjemme kan du købe den i cykelbutikker i København og Odense  I en lidt anden retning er der i øjeblikket et par forskellige virksomheden der arbejder på at lave en cykelhjelm som også fungerer som en cykellås, således at du altid har begge dele med. Cykelhjelmen vil så ikke i vejen, og er langt sværere at stjæle.

Smartphones og cykler

Der bliver udviklet mange andre smarte tilbehør til cyklen. Heriblandt kan nævnes diverse holdere til din smartphones, gps eller cykelcomputere. Siden introduktionen af 3G er mulighederne eksploderet; i dag sætter kun fantasien grænser for, hvad din telefon kan give dig ekstra, når du er ude og køre. Der har været foreslået alt fra, at du skal kunne styre en motor til din cykel med telefonen, til at du kan holde øje med trafikken flere kilometer foran dig, på mobilen.

Hold øje med din lokale cykelforhandler, der kommer rigtig mange nye teknologier de næste par år, som gør det sjovere at cykle.

Jupiter Cykler Nørrebrogade
Nørrebrogade 209
2200 København N,
Tlf: 35 82 04 00

06.22.15

Sådan sparer du penge i et huskøb

Det kan være fristende at tro, at den pris et hus er udbudt til, også er den pris du skal give. Heldigvis er det ikke altid tilfældet. Her er et par måder at spare penge på huskøb.

Læg et budget og hold dig til det. Lad ikke et flot køkken eller duften af hjemmebagte småkager rykke på det. Uanset hvor du ender med at flytte ind, er det dig, der skal betale lånet af, og jo højere det er, jo mindre sjov og ballade er der plads til. Når du har fundet ud af, hvad et hus må koste, er det en god idé at tage ud og kigge i dit område. Mange gange er det, at se billeder ikke nok til, at du kan sige om du vil bo der eller ej. Nogle gange vil du opleve, at huse du ikke havde lyst til at købe baseret på billeder af det, faktisk er helt rigtige når du står i dem. På denne måde kan du spare nogle penge, ved at tage ud og kigge på billige huse, som du ellers tror du ikke er interesseret i.

huskøb1

Få fat i en købermægler. Dygtige købemæglere kender området hvor du søger. Det vil sige at de ved nogenlunde hvad kvadratmeterprisen bør være, hvor de gode eller mindre gode områder er, og hvilke problemer der eventuelt kan være det område som er specifikt for din sag. Denne information bruger de så, både til at finde dig en god bolig, men også til at hjælpe dig med, at få en god pris. En god mægler kan ofte spare dig for 5 – 10 % af købsprisen. En anden god ting ved at have et professionelt forhold til en mægler er, at du kan få god køberrådgivning igennem forløbet. Nogle købermæglere kan tilbyde at håndtere papirarbejdet og vurdere boligen, således at du ikke behøver en byggesagkyndig.

Undersøg hvad det koster at sætte ting i stand. Det kan være skræmmende at kigge på håndværkertilbud hvis du ikke ved hvad det rent faktisk koster at få sat ting i stand. Det er selvfølgelig ikke alle projekter det kan betale sig at investere i, men du bør i det mindste vide nogenlunde hvad et nyt badeværelse eller nye køkkenskabe koster, inden du helt afviser at købe et hus der kræver knofedt.

Købersmægler
Søndersøvej 27
2820 Gentofte
Tlf: 30 40 80 70

06.21.15

Få en god oplevelse med dit første boligkøb

Du er måske allerede blevet boligforelsket i et nyt og rummeligt hus eller i en dejlig lejlighed med en central beliggenhed? Du har måske også besluttet dig for, hvor spisebordet skal stå og hvor I kan placere familiens bløde sofa? Men tøv lige en kende og stop op en gang, inden du sætter nøglerne i dørlåsen til dit nye hjem. Dit første boligkøb er en vigtig beslutning, som har stor betydning for din fremtid. Du bør derfor opsøge en boligadvokat, som tilbyder rådgivning i forbindelse med dit køb, så du undgår at lave fejl, som kan koste dig mange penge i fremtiden.

nyt hjem 6

Få finansielle råd fra din boligadvokat

Det første boligkøb er et stort skridt i livet og en kæmpe investering for mange mennesker. De fleste har en opsparing at tage udgangspunkt i, men det er sjældent nok til at betale boligen direkte. Af den grund vælger de fleste danskere at tage et banklån og et realkreditlån. Det kan dog være svært for mange at have et økonomisk overblik over de forskellige lånemuligheder og renter. Hvis du overvejer at investere i en ejendom i hovedstadsområdet, kan en boligadvokat i København rådgive dig finansielt i forhold til at købe dit nye hjem. En boligadvokat er ikke tilknyttet en bank og får således ikke kommission for sine råd. I stedet forholder advokaten sig objektivt til din situation, og videregiver sin faglige ekspertise til dig, så du træffer de rette økonomiske beslutninger i forbindelse med dit boliglån.

I sikre juridiske hænder

Dit første boligkøb skal helst være en god oplevelse, som du husker resten af dit liv. Derfor er det vigtigt, at du minimerer de mulige risici, som der er ved en hushandel, og kontakter en boligadvokat. Du finder heldigvis den rette juridiske hjælp flere forskellige steder i dit nærområde. For eksempel er der flere dygtige boligadvokater på FrederiksbergØsterbro, Nørrebro og mange andre steder i København. De kan blandt andet hjælpe dig med et advokatforbehold, som giver dig mulighed for at ændre og tilføje i købsaftalen. Eller måske endda annullere aftalen, hvis ejendommen efterfølgende ikke lever op til dine forventninger. Uden et advokatforbehold risikerer du at betale 1% af købssummen, hvis du fortryder dit køb. En boligadvokat hjælper dig desuden med skødeskrivning, som dokumenterer købet af dit nye hjem. Her vælger de fleste også advokatbistand, da det er vigtigt at et skøde ikke indeholder lovmæssige fejl. En boligadvokat bidrager således med et juridisk sikkerhedsnet, så du sikrer dig, at købet af dit fremtidige hjem forløber let og overskueligt.

 

Lunøe Advokatfirma
Østergade 55, 1.
1100 København K
Tlf. 70 30 30 56

06.19.15

Sådan finder du den rette fysioterapeut

Uanset om du lider af kroniske smerter, eller endda lider af amd øjensygdom, findes der mange kvalificerede fysioterapeuter med de nødvendige kompetencer og erfaringer indenfor forskellige områder tilknyttet netop disse problemer. Med akupunktur i Farum tilbyder de eksempelvis akupunktur til at behandle en masse forskellige sygdomme og gener svarende til dem, der nævnes her. Ligesom at du med en professionel fysioterapeut i Farum kan modtage alternative behandlingsformer, som kan opfylde dine behov.

Physiotherapy

Der findes mange kompetente fysioterapeuter med en grundlæggende uddannelse. Men at vælge den rette fysioterapeut, som vil være i stand til at behandle netop din lidelse eller skade, behøver ikke at være en vanskelig opgave. I denne artikel sætter vi fokus på, hvad du bør overveje næste gang, du har behov for fysioterapi i for eksempel Farum, fysiurgisk massage i København eller lignende behandling.

  • Venner og familie

Spørg blandt venner og din familie, hvis de har haft en god oplevelse eller behandling hos en bestemt fysioterapeut. Disse har ofte gode referencer fra tidligere klienter.

Står du derfor og mangler genoptræning i København, kan en pålidelig fysioterapeut fra familien eller vennernes side være et oplagt sted at starte din søgen.

  • Søg online

Hvis dine venner eller din familie derimod ikke kan anbefale en kompetent fysioterapeut med et godt omdømme, er der hjælp at hente ved at søge online. Gennem internettet kan du øjeblikkeligt finde anmeldelser fra kunder – både de positive og negative. Derudover bliver det også nemt at finde frem til fysioterapeutens hjemmeside og kontaktoplysninger. På den måde er det også muligt at finde brugervurderinger eller kommentarer fra andre hjemmesider, så du på denne måde kan holde dig orienteret med fysioterapeutens forskellige feedbacks.

  • Erfaringsgrundlag og kvalifikationer

Tilbyder fysioterapeuten andre behandlingsformer udover fysiurgisk massage, akupunktur, kostvejledning og zoneterapi? Og har fysioterapeuten erfaring med netop din lidelse, smerte eller gene?

Ofte kan alternative behandlinger til fordel komplimentere den aktuelle behandling, som du modtager eller skal til at modtage. I tilfælde af at du har behov for sportsskadeterapi, personlig træning eller genoptræning, er det også vigtigt at undersøge, om din fysioterapeut har den rette sportsmassør uddannelse, og om den grundlæggende viden heri passer med det, som du gerne vil have behandling for.

I din søgen efter den rette fysioterapibehandling, kan en professionel, kvalificeret og erfaren fysioteraput hjælpe dig. Hvis du ønsker at forebygge eller behandle et fysiologisk problem til fulde, anbefales det, at du sætter tid af til at undersøge og spørge rundt efter en god klinik. Ved at tilbringe den nødvendige tid på en grundig søgen, kan du finde den rette fysioterapeut med den rette form for behandling.

06.18.15

Hvad laver en elektriker?

Det er vigtigt at vide, hvad en elektriker laver for at sætte pris på, at de findes. Uden elektrikere ville vi leve uden de fleste af vor moderne tids bekvemmeligheder. Elektrikere udfører stort set alt arbejde, der er relateret til el. De er specialiseret i installation, opdatering og forbedring af alle typer elektriske systemer.

elektriker4

Når man eksempelvis bygger en ny bygning i København, så er elektrikere en vigtig del af processen. Først laver de en grundplan for at specificere, hvor ledningerne skal lægges. Herefter placerer de rør inde i væggene, hvor kablerne skal trækkes til kontakter, el-udtag og lignende. Hvis bygningen skal have aircondition, gulvvarme eller anden varmeinstallation, skal de rette ledninger ligeledes installeres på dette tidspunkt.  Også udtag til lys og andre installationer såsom ovn og komfur, skal trækkes af en dygtig elektriker i København. Når bygningen står færdig, skal elektrikeren i gang med at installere kontakter, og resten af de specialiserede udtag som gør det muligt for dig at se tv, opvarme ting i mikrobølgeovnen og oplade din telefon. Der er forskellige specialiseringer indenfor faget. Nogle elektrikere er specialiserede i at lægge kabler i nybyggeri, mens  andre er specialiserede i at håndtere, opdatere og ordne komplicerede industrielle installationer. Nogle helt tredje beskæftiger sig med at reparere almindelige genstande i hjemmet såsom komfurer og kontakter.

Der er mange elektrikere i København som arbejder for sig selv og har speciale i et lille område. Der findes også firmaer som har mange elektrikere ansat og tilbyder assistance til en lang række opgaver. De fleste virksomheder kan udføre stort set alle de opgaver du måtte have, store som små. Det er vigtigt at have en elektriker med når du bygger nyt. El er først og fremmest ikke ufarligt at sætte op, og dårligt eller forkert udført el-arbejde udgør en fare for stød og brand.  Elektrikere har en uddannelse bag sig samt års erfaring, som sætter dem i stand til at udføre et solidt stykke arbejde som er sikkert. Alt for ofte kaster private sig ud i at ordne el-arbejdet selv, til tider med katastrofale følger.

Det er let at få øje på, at elektrikere er vigtige, og at deres arbejde giver os mange fordele. Deres arbejde er specialiseret, og det er altid godt at have en elektriker, man stoler på, som kan ordne installationerne i hjemmet og sørge for at alt er sikkert og opdateret.

GSR teknik ApS
Amager Strandvej 124
2300 København S
Tlf: 78 77 17 76

 

06.9.15

Det skal du huske, når du køber børnetøj online

Er tøjet til dit barn i den rette størrelse, eller i den rigtige farve? Måske er det for dyrt, eller også er det udsolgt? Hvad skal dit barn have på til fødselsdagen, eller når dit barn skal på tur med klassen?

Hvis du også kan genkende dig selv i disse situationer, er du sikkert også bekendt med, at det kan være svært at finde det rette sæt tøj til dit barn. Selvom dit barn måske skal til idræt på skolen, eller måske bare skal lege med klassekammeraten i weekenden, kan det alligevel virke som en helt umulig opgave at klæde dit barn ordentligt på. I denne artikel er der tre tips til næste gang du skal købe børnetøj online.

børn 2

1. Køb praktisk

At bruge penge på tøj, som alligevel ikke tåler det meste, når dit barn tager på tur eller leger på legepladsen, kan være frustrerende. Det kan derfor være en fordel at være praktisk anlagt, når det kommer til køb af børnetøj. Småbørn går som oftest mere op i at have en masse sjov fremfor, hvad de har på. Med fair trade børnetøj kan du klæde dit barn praktisk på uden at bekymre dig for de dyre jeans eller den nye trøje.

2. Køb flere størrelser på én gang

Som du nok ved, vokser småbørn meget hurtigt og en enkelt størrelse varer derfor ikke særlig længe. Der kan være mange penge at spare ved at købe forskellig størrelser fairtrade børnetøj på én gang. Ved at have to eller tre forskellige størrelser økologisk børnetøj liggende, er du altid forberedt, når dit barn får brug for det.

3. Køb på tilbud

Det er ofte muligt, når man køber økologisk børnetøj online, at meget af det sælges til lave priser. Tilbud på børnetøj er meget nemt at finde og sammenligne, når man køber børnetøj online, og besparelserne kan derfor blive enorme. Ved at tage et hurtigt kig på, hvad de forskellige online-butikker har af tilbud, kan du nyde disse besparelser til fulde.

Ved at købe flot og farverigt børnetøj online har du et større udvalg af størrelser og stilarter. Online-butikkerne har altså ofte et større udvalg end de fysiske butikker, som giver dig mulighed for at købe børnetøj i ro og mag, og ofte til lavere priser i god kvalitet.

Kwadusa
Gråbrødretorv 5,
1154 København
Tlf. 31 90 60 20