09.27.18

Få momsrefusion for din virksomhed

Når du er virksomhedsejer, der har leverandører eller leverer til andre EU-lande, bør du være opmærksom på muligheden for momsrefusion.

Hvad er momsrefusion?

Så hvad er momsrefusion egentlig? Momsrefusion er refusion af den moms, du har betalt som virksomhed for erhvervsrelaterede momsudgifter i andre EU-lande. Det gælder for din virksomhed, hvis du har betalt udenlandsk moms for køb af varer eller ydelser i et andet EU-land end Danmark eller det EU-land, hvor din virksomhed er registreret. Der er dog visse betingelser, der skal være gældende, før du kan få din momsudgift refunderet.

Betingelser for refusion

Du skal kunne leve op til følgende:

  • Din virksomheds indkøb skal vedrøre momspligtige aktiviteter for din virksomhed
  • Virksomheden skal være registreret i et andet EU-land end det land, hvor du har købt de momsbelagte ydelser eller varer
  • Din virksomhed kan udelukkende få moms refunderet af beløb, der overstiger minimumsgrænsen
  • Der er ansøgningsfrist på din ansøgning om momsrefusion – det betyder, at ansøgningen skal sendes ind før den 30. september året efter dit køb af varer eller ydelser.
  • Din ansøgning skal altid omfatte en periode på minimum 3 måneder og maksimum et helt kalenderår.

Det er ikke alle køb, der kan udløse momsrefusion. Typisk vil du kunne få momsrefusion for hotelophold i forbindelse med arbejdsrelaterede udlandsrejser, ligesom du kan få refunderet momsen på betaling for adgang til messer eller konferencer, persontransport, udgifter til brændstof og forplejning, for eksempel restaurant- eller cafébesøg. Du skal dog være opmærksom på, at det er reglerne i det pågældende EU-land, hvor du har betalt udgiften, der bestemmer om du kan få refunderet din moms.

Hold styr på bilagene

Når du eller dine medarbejdere har udgifter i forbindelse med udlandsrejser for virksomheden, skal du søge om refundering af momsen. Det kan virke ret besværligt at søge om refusion, men heldigvis kan du få hjælp både til din bilagshåndtering og til indberetning af udgifterne. I dag findes der apps der kan hjælpe med at registrere og indsende udgifterne i stedet for manuelt at skulle indtaste det hele. I stedet kan et simpelt, elektronisk system håndtere registreringen, så du eller din medarbejder ikke skal bruge unødig tid på det. Det frigør ressourcer til andre opgaver og kan lette arbejdsbyrden betydeligt, hvilket på sigt vil spare virksomheden for udgifter. Derfor kan det godt betale sig at investere i en automatisk registrering og håndtering af udgifter ved forretningsrejser og køb i andre EU-lande end Danmark.

Acubiz A/S

Bregnerødvej 133D

3460 Birkerød

70214215