06.29.15

Kirurgiske indgreb tandlæger udfører

Ikke alle tandlæger kan udføre kirurgiske indgreb. Der er dog visse kirurgiske behandlinger som nogle tandlæger kan tilbyde. Behandlingerne er specialiserede og kræver ekstra uddannelse fra tandlægens side. Derfor er de som regel også dyrere og udføres nogle gange af tandlægen sammen med en specialist. Andre gange vil tandlægen i stedet henvise til en specialtandlæge eller tandlægekirurg som kan udføre indgrebet. Her er en kort gennemgang af de behandlinger man typisk vil udføre.

kirugisk tandlæge

Tandretning, implantater og gebis

Behandlingerne har det fælles mål, at rette eller rekonstruere dine tænder på en måde som gør det rart for dig at tale og tygge. Mange får bøjle på når de er børn, for at de kan få et bedre tyggefunktion. I dag er der også mange voksne som vælger at gå med bøjle, fordi de ikke fik rettet tænderne som børn. Nogle gange er det kosmetisk, andre gange er det rent praktisk. Ved implantater er der tale om, at tilføje en ny tandrod, hvorpå der kan sættes en krone. Broer og gebis er ofte løsninger hvor der tilføjes falske tænder, således at mundfunktionen genskabes. ved alle tre er chancen større for, at ens egen tandlæge kan udføre behandlingen. Herved kan man få behandlingen udført et sted hvor man ved man er tryg, frem for hos en ukendt specialtandlæge.

Kirurgisk fjernelse af tænder

Nogle tænder ligger meget dybt, eller har rødder som gør det svært for en normal tandlæge at komme til dem. Til dette formål kan en tandlægekirurg være behjælpelig. Behandlingen består ofte i at åbne tandkødet hvorefter tanden, hvis den ikke kan udtrækkes hel, bliver skåret over i flere stykker som herefter kan fjernes.

Rodbehandlinger

De fleste får på det ene eller det andet tidspunkt i deres liv udført en rodbehandling. Behandlingen udføres som regel hos en normal tandlæge, medmindre der er komplikationer, hvorved du kan opleve at blive henvist til en specialtandlæge. Komplikationen kan blandt andet være, at der er betændelse i roden eller i det omkringliggende væv.

Kæbekirurgi

Ved særlig slem tandstilling kan det være nødvendigt at behandle selve kæben. Her henvises patienten som regel til en særlig kæbekirurg, som kun udfører denne slags behandlinger. Behandlingen er ofte så omsiggribende at patienten lægges i narkose imens. Hvor behandlingen kan virke voldsom, løser det ofte en lang række problemer for patienten, som muligvis har konstant smerte eller hovedpine inden tilstanden udbedres.

Hvis du har brug for en tandlæge til udføre kirurgisk behandling kan du finde indtil flere dygtige tandlæger på Vesterbro som både udfører normale behandlinger og kirurgiske indgreb.

Enghave Tandklinik
Enghavevej 61
1674 København V
Tlf. 70 88 54 82