10.3.18

Sådan tackles stress på arbejdspladsen på professionel vis

Din arbejdsplads er eksperter inden for den branche, som jeres virksomhed tilhører. Medmindre jeres virksomhed beskæftiger jer med stress, trivsel og det psykiske arbejdsmiljø, så forventes det ikke, at I er eksperter i at håndtere stress på arbejdspladsen. Derfor bør I overlade dette ansvar til eksperter i stress på arbejdspladsen, så I kan skabe et godt arbejdsmiljø uden stress i jeres virksomhed.

Kendetegn på langvarig stress

Kortvarig stress rammer alle personer. Denne stress er gavnlig, da det øgede mængde kortisol i kroppen gør os i stand til at handle hurtigt under pres. Den kortvarige stress viser sig eksempelvis til vigtige præsentationer på arbejdet. Langvarig stress rammer derimod ikke alle personer, men for de personer, som får langvarig stress, så er stressen en meget belastende tilstand. Her vil der konstant være en øget mængde kortisol i kroppen, for at kroppen kan leve op til det pres, som den udsættes for. Langvarig stress viser sig gennem både fysiske og psykiske symptomer. Blandt de typiske fysiske symptomer tæller blandt andet hjertebanken, nakkespændinger og kvalme, og af psykiske symptomer er blandt andet en indre uro og rastløshed de typiske kendetegn på langvarig stress. Disse symptomer medfører også adfærdsmæssige tegn på langvarig stress, hvor søvnbesvær og øget sygefravær er blandt de hyppige kendetegn.

Så vigtig er en stressfri arbejdsplads

De fysiske og psykiske symptomer samt de adfærdsmæssige tegn bliver hurtig en ond cirkel, der blot vil gøre alle kendetegnene ved langvarig stress endnu mere tydelige. Af den årsag er det vigtigt at forholde sig til stressniveauet på jeres arbejdsplads uanset, om kun få eller mange medarbejdere har tegn på stress. Stress rammer nemlig forskelligt fra person til person, og det varierer derfor, om den enkelte medarbejde blive påvirket af arbejdspladsens forhold. Desværre er arbejdsrelateret stress et stort problem i alle brancher, og det er derfor usandsynligt, at jeres virksomhed er helt stressfri. En sygemelding med langvarig stress er hård for den enkelte medarbejder samtidigt med, at de andre medarbejdere bliver nødt til at løbe endnu hurtigere for at nå alle gøremål. Således bliver stress hurtigt til en ond cirkel. Det er derfor vigtigt at håndtere stress før, at stressen nedlægger mange medarbejdere.

Få arbejdsglæde gennem stressrådgivning

Flere og flere eksperter i stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø tilbyder nu deres viden til at hjælpe med at bevare medarbejdernes arbejdsglæde i både små og store virksomheden. Gennem besøg i virksomheden vil eksperter få et overblik over, hvor stor en trussel stress er på jeres arbejdsplads. Derefter vil der tilrettelægges en strategi mod at bekæmpe det nuværende stress samt forebygge mod fremtidig stress. I kan derfor være helt trygge ved at overlade stressrådgivningen til professionelle, så I blot skal koncentrere jer om det, som netop I er eksperter i.

Godt arbejdsliv

Lystoften 17

2740 Skovlunde

24621344